Modello Nordic Oy

Yksi kumppani kylpyhuoneidesi valmistamiseen.

Yhtiön taustalla on usean yrittäjän vahva työpanos

Lastulevykalusteiden kehittyessä kokopuukalusteisiin puu on taipunut niin kaarevaksi kylpyhuonekalusteissa kuin erilaiseksi Aarikan taiteeksi.

Ikkuna- ja ovialan asennustyö, katto- ja peltialan kokemus, erilaisten rakennuskohteiden vaativuus ja pitkäaikainen kokemus kylpyhuoneiden remontoinnista ovat edelleen vienyt kehittämään uutta.

Modello® -kylpyhuonemoduulit ovat tehdasvalmisteisia ja moduulaarisen rakentamisen viimeistelty lopputulos. Modello® -kylpyhuoneet sijoittuvat niin kerrostaloihin kuin pienempiin rakennuksiin.

Kylpyhuonemoduulirakentaminen on tämän päivän trendi. Kylpyhuoneista on tullut yhä enemmän huoneiston ”aivot”, johon talotekniikka sijoitetaan. Älytaloihin siirtyminen asukkaiden toiveisiin vastaamalla on myös ympäristön kannalta optimaalista.

Valmistamme Kirkkonummen Masalan moduulitehtaalla vuositasolla satoja Modello®-kylpyhuonemoduuleja sekä muita teollisia rakennustuotteita.

Avoimet työpaikkamme löydät Rekry-sivulta.

Visio

Visionamme on mallintaa tehokas ja laadukas uuden sukupolven ekologinen valmistusprosessi korkean valmiusasteen elementointiin ja kylpyhuonemoduulirakentamiseen.

Strategia

Modello®-kylpyhuonemoduliprojektit toteutetaan rakentajien, asiakkaiden ja sopimusyhteistyökumppaneiden avainhenkilöiden yhteistyössä sekä pienissä että suurissa sarjoissa.

Työskentely tiiviisti yhdessä mahdollistaa muutokset ja nopean päätöksenteon. Yhteistyökumppanit ja työntekijät ovat työhönsä sitoutuneita, omaa ammattialaansa laajempaan työnkuvaan osallistuvia työntekijöitä. Tällä varmistamme yrityksen, toimituksen ja tuotantolinjaston aikataulun optimaaliset tarpeet.

Kaikkien yhtiön työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia edistetään lisäämällä tietoa sekä etukäteiskoulutuksia varmistaen näin sopiva vastuu ja työ jokaiselle.

Modello Nordic Oy on kotimainen, innovatiivinen, yrittäjyyden ja yhteisrakentamisen perikuva.

Modello®-kylpyhuonemoduulirakentamisen ydin muodostuu asiakkaidemme tarpeiden kartoituksesta.

Yhteistyö asiakkaiden kanssa on mitä suurimmassa määrin ennakoivaa projektointia ja logistiikkaa. Vaivaton informaatio yhteistyössä takaa tehokkuuden ja turvallisuuden korkean tason.

Modello®-kylpyhuonemoduuliprojektit ovat aina laajuudeltaan ja kestoltaan ainutkertaisia.

Arvot

Asiakastarpeiden täyttäminen – suunnitteluvaiheen vakiointi, ennakoiva suunnittelu ja suunnittelun täydentäminen

Laatu – ulkonäkö, testaus ja automaattiset tarkistukset, ennakoiva tarkastus, pitkälle yksinkertaistettu ja tarpeenmukaisesti automatisoitu tuotantoprosessi

Luovuus – työntekijät kehittävät itseään jatkuvasti ja ovat avoimia muutoksille, säännölliset yhteistyöpalaverit työntekijöiden ja omistajayrittäjien kanssa. Omaa ammattialaa laajempi osaaminen työntekijöillä. Yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa vuorovaikutukseltaan välitöntä ja asiantuntevaa. Tietojenvaihto ja kehittäminen työprosessia eteenpäin vievää ja ratkaisukeskeistä

Tuloksellisuus – itsenäinen ja vastuullinen työpanos, jokaisen ammatillisen työn arvostaminen ja tästä palkitseminen oikeudenmukaisesti, palveleva johtaminen, järkevästi automatisoitu ja yksinkertaistettu tuotantoprosessi

Yksinkertaistaminen – työprosessia yksinkertaistetaan jatkuvasti, omistajayrittäjät mukana operatiivisessa toiminnassa palvellen työprosessin resursseja

Tuotanto

Modello®-kylpyhuonemoduuliprojektit ovat aina laajuudeltaan ja kestoltaan ainutkertaisia

Valmistuksen, materiaalin kulun ja valmistukseen liittyvien tukitoimien reaaliaikainen tarkkailu ja ohjaus varmistavat toimitusvarmuuden ja pitävät laadun korkeana.

Tuotannonohjauksessa käytetään systemaattista Adminet-toiminnanohjausjärjestelmää.

Tuotannon tehokkuus on ympäristön suojelua – Tehdastuotannolla saavutetaan optimoitu tuotantotalous – Tehokas työvoima- ja materiaalikäyttö verrattuna paikallaan rakentamiseen

Tuotantolinjalla valmistuva Modello®-kylpyhuonemoduuli etenee eri resurssien läpi vaihe vaiheelta. Koneiden ja laitteiden sijoittelussa on huomioitu tilat ja kommunikaatio työntekijöiden välillä.

Tiimimme

Teollisten rakennustuotteiden innovaatioiden kehittäminen ja valmistaminen on yrittäjän intohimona.Yhteistyöverkostot ovat olleet vahvasti Modello Nordic Oy:n menestyksekkään yrittäjyyden taustalla jo yli 30 vuoden ajan.

Ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön kanssa yhteistyössä tehdas tuottaa jokaisen kylpyhuonemoduulin H2H – ihmiseltä ihmiselle – Jannen johtaessa tehtaan ja yrityksen toimintaa omalla esimerkillään.

Toimitusjohtaja

Janne Tallgren
+358 400 696 148
janne.tallgren@modello.fi

Tarja työskentelee yhtiön hallinnollisissa tehtävissä yrittäjämäisesti. Lisäksi työntekijöiden ja työyhteisön työhyvinvoinnin edistäminen on hänen aluettaan. Yhtiön henkilöstön osallistava ja kuunteleva tiedon ja näkemyksien hyödyntäminen edistävät yhtiön yhteisesti sovittujen päämäärien saavuttamista.

Hallinto ja henkilöstö

Tarja Tallgren
tarja.tallgren@modello.fi

Antin sitkeä yrittäjähenkinen työntekemisen meininki ja mahdollisuudet kehittää uutta ovat motivaattorina tuloksekkaaseen toimintaan. Antin vahvuuksina on kehittäminen ja uusien työntekijöiden kouluttaminen yhteistyöhön omaa osaamisalaa laajempaan työnkuvaan parhaimman tuloksen saavuttamiseksi. Rakennusalan pitkäaikainen kokemus useissa erityyppisissä kohteissa ovat Antin erinomaisia vahvuuksia

Kehittäminen

Antti Kärkkäinen
antti.karkkainen@modello.fi

Luovuus, nöyryys ja ahkeruus ovat Akin työ- ja opiskelumoraalin taustalla. Suuri määrä työkokemusta eri aloilta on nuorella miehellä takana. Pääosaamisalueena on toimia yhtiössä kylpyhuonemoduulien kaikessa kehittämisessä. Koneautomaatioinsinöorin opinnot ovat lähes valmiina. Uusin tutkittu tieto oppilaitosyhteistyön kautta mahdollistaa vahvan asiantuntijuuden kehittämistyöhön tehtaalla.

Aki

Niko on mestari-kisällimeinigillä ponnahtanut yrittäjän työelämään. Katto- ja peltitöiden tekeminen muiden rakennustöiden ohessa antavat vahvaa näyttöä elementtirakentamisen parissa työskentelemiseen ja sen kehittämiseen. Niko on tehnyt satojen kylpyhuoneiden runkotyöt itsenäisesti. Kylpyhuonemoduulien kokoonpanon suunnittelu ja työstäminen ovat tämän henkilön vastuualueena.

Niko

Sähkötyöt niin suunnittelussa kuin asennuksissa ovat Aleksin aluetta. Häneltä luonnistuu niin elementtien sähkötekniikka kuin moduulien ja elementtien kokoonpano. Aleksin resilienssi on vahvaa siirtyä jokaiseen tehtaan työpisteeseen.

Aleksi

Kosteidentilojen eristystyö vaatii ammattiosaamisen ja varmuuden työn laadusta. Niina on työskennellyt useiden satojen kylpyhuoneiden valmistamisessa huolehtien mittatarkasti ja varmasti sertifioidulla järjestelmällä märkätilaeristystyön ja laadun. Niina on luotettava ja vastuullinen tekijä, jonka työpanos on merkityksellinen kokonaisuuden onnistumisessa.

Niina

Modello Nordic Oy valmistaa korkean valmiusasteen kylpyhuonemoduuleja.
Visiomme on mallintaa tehokas ja laadukas uuden sukupolven ekologinen tuotantoprosessi korkean valmiusasteen kylpyhuonemoduulirakentamiseen.

Modello Nordic Oy

Salmitie 3 02430 Masala
Puhelin 040 547 2314
Sähköposti info@modello.fi