Modello® kylpyhuonemoduulit

Modello® on täysin kytkentävalmis kylpyhuonemoduuli.
Se sijoitetaan uudis- tai korjattavaan rakennukseen.

Tehokkuutta arvostavalle rakennuttajalle

Yhtiömme kehittää ja valmistaa korkean valmiusasteen Modello® kylpyhuonemoduuleja rakennuttajille ja muille asiakkaille. Yhtiömme toimittaa myös rakennusteollisuudelle erilaisia rakennusteollisuuden osa-elementtejä.

Moduloinnin avulla hyödynnetään samanaikaisesti massatuotannon tehokkuutta ja lopputuotteen modifiointia tarpeidenne mukaiseksi. Tehdasoloissa hukka vähenee ja tuottavuus kasvaa.

Tehokkuus perustuu vallitsevalle rakennustavalle. Yhtiömme antaa esivalmistamisella ja moduulirakentamisen avulla korkeamman laatutason sekä hallitummat tuotanto-olosuhteet rakentamiseen.

Modulaarisuus perustana

Elementtirakentamisen toteuttaminen modulaarisesti on perustana kestävälle kehitykselle.

Rakennusratkaisut kosteudenkestävyydessä ovat pitkän ajan kokonaistaloudelliseen ja elinkaariedullisuuteen perustuvia. Valmistaminen kuivissa sisätiloissa ja sertifioidut materiaalivalinnat vähentävät kosteusvaurioriskiä. Rakennuksen elinkaaren aikainen ympäristökuormitus ja kustannukset pienentyvät merkittävästi.

Modello®-moduulit ovat suurimmalta osin vakioituja. Asiakastarpeissa huomioidaan erilaiset tuotevariaatiot sekä rakenteissa että varustelutasolla – toteutus aina asiakkaan haluamalla yksilöinnillä.

Talo-elementin asentamisprosessi helpottuu korkean valmiusasteen kylpyhuonemoduulin ollessa jo valmiina elementissä

Teollinen rakentaminen on rakennustuotannon tätä päivää

Modello tuo kylpyhuonemoduulien rakennustuotannon tähän päivään tarjoamalla uuden sukupolven ekologisen tuotantoprosessin korkean valmiusasteen kylpyhuonemoduulirakentamiseen.

Kylpyhuonemoduulirakentaminen

– tehostaa työmaatoimintaa ja lyhentää läpimenoaikaa
– vähentää rakennustyömaan ympäristöhaittoja ja jätettä
– parantaa työympäristön ja työntekijöiden turvallisuuden tasoa
– vähentää materiaali- ja työkustannuksia
– vähentää työmaatoimijoiden ja -toimitusten lukumäärää
– Vastuukysymykset ja takuuvastuu selkeytyy

Kylpyhuonemoduulirakentaminen

– tehostaa työmaatoimintaa ja lyhentää läpimenoaikaa
– vähentää rakennustyömaan ympäristöhaittoja ja jätettä
– parantaa työympäristön ja työntekijöiden turvallisuuden tasoa
– vähentää materiaali- ja työkustannuksia
– vähentää työmaatoimijoiden ja -toimitusten lukumäärää
– Vastuukysymykset ja takuuvastuu selkeytyy

Modello Nordic Oy valmistaa korkean valmiusasteen kylpyhuonemoduuleja.
Visiomme on mallintaa tehokas ja laadukas uuden sukupolven ekologinen tuotantoprosessi korkean valmiusasteen kylpyhuonemoduulirakentamiseen.

Modello Nordic Oy

Salmitie 3 02430 Masala
Puhelin 040 547 2314
Sähköposti info@modello.fi