Toimitus ja asennus

Modello® kylpyhuonemoduulit toimitetaan yhtenä täysin valmiina kokonaisuutena.

Nopea ja varma toimitus yhteistyössä asiakkaan kanssa

Modello® kylpyhuonemoduulin materiaalitoimituksessa noudatetaan rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja sopimusehtoja

  • Toimitus nopea ja varma
  • Kuljetus moduulirekalla, kuljetuksen- ja varastoinnin aikainen suojaus kutistemuovilla kosteudelta ja lialta
  • Opastus ja koulutus.

Modello® kylpyhuonemoduulin nostamista, siirtämistä, paikoilleen ohjaamista, väliaikaista tuentaa ja kiinnittämistä koskeva ja niihin liittyvä asennuskohteessa tehtävä elementtirakentamisen työvaihe ohjeistetaan näin sovittaessa.

Tarkastukset

Modello® kylpyhuonemoduulit täyttävät Suomessa voimassaolevat lait ja asetukset sekä viranomaisten antamat tavaraa koskevat määräykset.

Modello Nordic Oy tallettaa oleelliset Modello® kylpyhuonemoduulin rakennekuvat käyttäen Kotopro-ohjelmistoa. Dokumentaatioon sisältyy sähkö- ja LVI-komponenttien tyyppihyväksyntä- ja CE-dokumentit.

Modello® kylpyhuonemoduulien käyttövesijärjestelmän painekokeet toteutetaan ilmalla. Sisäpuoliset kalusteasennukset on tehty hyvän rakennustavan mukaisesti. Märkätila- ja kosteudeneristykset sekä paloeristykset ovat määräysten mukaisesti toteutettu.

Modellon® laadun tarkistukset suoritetaan tarkistuslistoin koko tuotantoprosessin ajan.

Laatua kehitetään jatkuvasti, jossa suunnittelu, tekeminen, tarkkailu ja korjaaminen seuraavat toisiaan jatkuvasti toistuvana kehänä. Jokaisesta moduulista laaditaan lopputarkastuspöytäkirja.

Lopputarkastus käsittää moduulin sisä- ja ulkopuolisen tarkastuksen, visuaalisen virheettömyyden, vesilinjaston tiiveyden ja sähkökytkentöjen tarkastuksen.

Modello Nordic Oy valmistaa korkean valmiusasteen kylpyhuonemoduuleja.
Visiomme on mallintaa tehokas ja laadukas uuden sukupolven ekologinen tuotantoprosessi korkean valmiusasteen kylpyhuonemoduulirakentamiseen

Modello Nordic Oy

Teollisuustie 10c 74700 Kiuruvesi
Puhelin 040 547 2314
Sähköposti info@modello.fi